VIGAS - Cazane ecologice cu gazeificare
Cestn uznanie Racioenergia 2010

Cazanul cu apă caldă Vigas 29 UDCazanul cu apă caldă Vigas 29 UD

Schema cazanului

  Schema cazanului cu apă caldă Vigas 29 UD

 1. Regulatorul AK 2000
 2. Ușa superioară
 3. Tija clapetei coșului
 4. Camera de gazeificare
 5. Conducție aer primar
 6. Clapetă ventilator
 7. Ventilator
 8. Capac ventilator
 9. Duza din beton refractar
 10. Clapetă aer secundar
 11. Clapetă de curățire
 12. Deschizătură de curățire
 13. Dispozitiv de închidere a ușii
 14. Cărămizi de șamotă
 15. Ușa inferioară
 16. Racord coș
 17. Capac schimbător de căldură
 18. Clapetă de încălzire
 19. Manta superioară posterioară
 20. Racord apă de ieșire
 21. Siguranța termică
 22. Termometru cazan
 23. Manta superioară frontală
 24. Țevi schimbător de căldură
 25. Umplutură din beton refractar
 26. Aer secundar
 27. Camera de combustie
 28. Direcția gaze arse
 29. Racord apă retur
 30. Racord de umplere
 31. Cenușar pentru 29 UD