VIGAS - Cazane ecologice cu gazeificare
Cestn uznanie Racioenergia 2010

Cazan cu apă caldă Vigas 40

Cazan cu apă caldă Vigas 40

Schema cazanului

  Schema cazanului cu apă caldă Vigas 40 

 1. Regulatorul AK 2000
 2. Ușa superioară
 3. Tija clapetei coșului
 4. Rezervor
 5. Conducție aer primar
 6. Clapetă ventilator
 7. Ventilator
 8. Capac ventilator
 9. Duza din beton refractar
 10. Clapetă aer secundar
 11. Dispozitiv de închidere a ușii
 12. Cărămizi de șamotă
 13. Ușa inferioară
 14. Racord coș
 15. Capac schimbător de căldură
 16. Clapetă de încălzire
 17. Manta superioară posterioară
 18. Racord apă de ieșire
 19. Siguranța termică
 20. Termometru
 21. Manta superioară frontală
 22. Țevi schimbător de căldură
 23. Umplutură din beton refractar
 24. Aer secundar
 25. Camera de combustie
 26. Direcția gaze arse
 27. Racord apă retur
 28. Racord de umplere

 

Detalii tehnice

Randament termic nominal kW 40
Clasa cazanului conform EN 303-5 (eficiență / emisii) 3 / 3
Presiune maximă de funcționare a apei bar 3
Combustibil Lemn cu o umid. max. de 20% cu valoare calorică de min. 15 MJ/kg
Randament kW 8 – 41
Eficiență % 86,47
Consumul de combustibil la randament nominal kg/h 11,2
Combustibil de substituție Deșeuri de lemn, așchii, rumeguș, rumeguș brichete cu umiditatea maximă de 20%
Tiraj la coș mBar 0,15 – 0,20
Masa kg 460
Diametrul racordului de intrare G/mm 2″
Diametrul racordului de ieșire G/mm 2″
Diametrul robinetului de umplere G ½”
Volumul de apă l 93
Gaze arse la randament nominal °C 190
Gaze arse la randament minim °C 120
Dimensiunile camerei de umplere – adâncimea mm 560
Dimensiunile camerei de umplere –înălțimea mm 490
Dimensiunile camerei de umplere – lățimea mm 440
Dimensiunile ușii (lățime×înălțime) mm 435×255
Greutatea maximă de combustibil kg 48
Volumul camerei de umplere dm³ 185
Emisii la 10% O2 CO10% mg/m³ 201
Emisii la 10% O2 OGC10% mg/m³ 64
Emisii la 10% O2 Praf mg/m³ 61
Nivel de zgomot dB 47,7
Putere electrică maxim absorbită W 71
Tensiune/frecvență V/Hz ~230/50