VIGAS - Cazane ecologice cu gazeificare
Cestn uznanie Racioenergia 2010

Cazanul cu apă caldă Vigas 60
Cazanul cu apă caldă Vigas 60

Schema cazanului

  Schema cazanului Vigas 60

 1. Regulatorul AK 2000
 2. Ușa superioară
 3. Tija clapetei coșului
 4. Camera de gazeificare
 5. Conducție aer primar
 6. Clapetă
 7. Ventilator
 8. Capac ventilator
 9. Duza din beton refractar
 10. Clapetă aer secundar
 11. Dispozitiv de închidere a ușii
 12. Cărămizi de șamotă
 13. Ușa inferioară
 14. Racord coș
 15. Capac schimbător de căldură
 16. Clapetă de încălzire
 17. Manta superioară posterioară
 18. Racord apă de ieșire
 19. Siguranța termică
 20. Termometru cazan
 21. Manta superioară frontală
 22. Țevi schimbător de căldură
 23. Umplutură din beton refractar
 24. Aer secundar
 25. Camera de combustie
 26. Direcția gaze arse
 27. Racord apă retur
 28. Racord de umplere