VIGAS - Cazane ecologice cu gazeificare
Cestn uznanie Racioenergia 2010

Desene schematice a cazanelor VIGAS cu reglaj electronic extins “EXPANDER”

Pentru controlul automat al elementelor de încălzire centrală, se poate adăuga la tipurile de bază de control electronic al cazanelor VIGAS un sistem electronic de extensie, numit ”EXPANDER”. Expanderul colaborează cu unitatea de bază de control al cazanului printr-un cablu de comunicare. Toate setările pentru circuitele individuale de încălzire centrală sunt efectuate pe panoul de comandă AK 2000. La instalarea Expanderului, tehnicianul de service instruit profesional va accesa în setările de service a regulatorului AK 2000 comanda circuitelor individuale de încălzire centrală, conform schemelor de racordare de mai jos. Fiecare schemă de racordare a încălzirii centrale deține un număr propriu care trebuie selectat de tehnician.

Procedura de comandare și instalare a Expanderului

 • Înainte de instalarea încălzirii centrale discutați despre racordarea Expanderului cu inginerul sau proiectantul dvs., în caz de incertitudini şi cu furnizorul Expanderului.
 • Instalați elementele în sistemul de încălzire centrală conform schemei de racordare selectate (valva cu patru căi cu servomotor, electrovalva de apă caldă, pompa etc.) Elementele trebuie să corespundă cerinţelor tehnice.
 • Stabiliți cu furnizorul Expanderului data montării acestuia.

La instalare, tehnicianul va furniza cutia expanderului, expanderul (1 sau 2), numărul necesar de termometre, cabluri şi va efectua racordarea elementelor instalate ale încălzirii centrale.

Cerinţe tehnice:

 1. Pompe 1 x 230 V/50 Hz cu max. 220 W. (1A siguranță)
 2. Servomotor 1 x 230 V/50 Hz timp de deschidere 100-160 s.
 3. Electrovalva TUV 1 x 230 V/50 Hz deschisă fără tensiune.
 4. Pompa se montează la cca 0,5 m după vana de amestec cu 4 căi.
 5. Senzorul de temperatură atașat se montează la cca 0,4 m după pompă.
 6. Termostatul de cameră pornește conductorul fazic.

Producătorul își rezervă drepturile de modificări de software în cadrul inovării produsului.

Programul nr. 1

Programul este destinat operării cazanului în conectarea de bază fără automatizare

electronică adițională. Sistemul de comandă al cazanului AK 2000 comandă pompa de circulare a cazanului și are posibilitatea de atașare a unui termostat de ambient pentru supravegherea arderii cazanului și a unui ventilator de evacuare în cazul unui tiraj insuficient al coșului.

Vana de amestec cu 4 căi asigură reglarea temperaturii cazanului la temperatura solicitată în

circuitul radiatorului și totodată încălzește apa de retur pentru circuitul cazanului. În cazul unei pene de curent electric, este necesar să asigurăm un consum minim de 5 kW căldură, căldură produsă de jar. Drept încărcare termică suficientă este posibil să considerăm rezervorul cu apă caldă menajeră sau radiatorul apropiat, unde este asigurată o circulare gravitațională a apei. Dacă nu e posibilă asigurarea circulării căldurii de minimum 5 kW, e necesar să se comande un cazan VIGAS cu serpentină (schimbător) de siguranță termică.

Avantaje: Simplitatea instalării, preț montare scăzut.

Dezavantaje: temperatura apei din rezervorul de apa calda poate atinge o temperatură maximă a apei în circuitul de cazan. La comanda cazanului prin termostatul de cameră, în timpul încălzirii spațiului cazanul nu încălzeşte apa caldă.

Schema de racordare

Schema de racordare

 1. cazan VIGAS
 2. supapă de siguranță
 3. termostat de ambient
 4. pompă de circulație
 5. rezervor de apă caldă menajeră
 6. vană de amestec cu patru căi
 7. circuit operațional
 8. vas de expansiune
 9. ventilator de evacuare

Electronica de automatizate

1 – partea automată a cazanului, 3 – termostat ambient, 4 – pompă de circulație

Programul nr. 2 și 3

Programul este destinat comenzii cazanului cu electronică extinsă. Sistemul de comandă

extins comandă vana de amestec cu 4 căi UK1 (UK – încălzire centrală), pompa UK1 și robinetul TUV (apă caldă menajeră).

Comanda reglează temperatura UK1 pe baza legăturii inverse din termostatul de cameră în timp ce setează continuu poziția vanei de amestec și asigură ca temperatura apei de încălzire să nu depășească valoarea nominală introdusă în regulatorul cazanului AK 2000. Termostatul de cameră se conectează la regulatorul cazanului. Acționarea vanei UK 1, pompei de circulare UK 1, termometrului UK1 este conectată la electronica extinsă (expander) tip 1.

Comanda reglează temperatura TUV prin măsurarea temperaturii apei în recipientul de

încărcare și comandă robinetul cu acționare electrică în așa fel încât să fie atinsă temperatura TUV dorită, setată în regulatorul cazanului. Supapa este inversă, ceea ce înseamnă că atunci când este sub tensiune, este închis, iar  în lipsa tensiunii este deschis. Această funcție permite, în caz de pană de curent, deschiderea automată a încălzirii TUV și astfel, eliminarea eventualei energii termice din cazanul încălzit și căldura jarului. În cazul în care nu este asigurat consumul de căldură de 5kW, în caz de pană de curent, trebuie să se comande un cazan cu schimbător termic de siguranță. Termometrul TUV și valva electrică TUV sunt racordate la electronica extinsă (expander) de tip 1.

Programul nr. 3 facilitează pe deasupra conectarea termometrului exterior la electronica extinsă de tip 1. Temperatura exterioară va fi afișată pe displayul regulatorului cazanului. Schema de conectare este pe figura nr. 2. În cazul unei absorbții scăzute a coșului, este posibilă conectarea la regulatorul cazanului a unui ventilator de evacuare a gazelor de combustie.

Schema de racordare

Schema de racordare Programul nr. 2 și 3

1 cazan VIGAS
2 supapă de siguranță
3 termostat de ambient
4 pompă de circulație UK1
5 rezervor de apă caldă menajeră (TUV)
6 vană de amestec cu 4 căi
7 circuit operațional UK1
8 vas de expansiune
9 electrovalvă TUV (fără tensiune deschisă)
10 electronică extinsă (1 x expander)
11 cutia termometrului
12 ventilator de evacuare
TUK1
termometru UK1
TTUV termometru TUV
TEXT termometru temperatură exterioară
M servomotor

Schema electronica

1 – partea automată a cazanului, 3 – termostat de cameră, 10 – cutia extinderii – 1×expander, 4 – pompa ÚK1, 6 – acționarea vanei de amestec cu 4 căi ÚK1, 9 – electrovalva TÚV, Text – termometrul temperaturii exterioare, Túk – termometru ÚK, Ttúv – termometru TÚV

Programul nr. 4 și 5

Programul funcționează similar cu programul nr. 2, cu diferența că pentru pregătirea TUV

este folosită pompa și clapeta de retur. Această soluție se aplică în cazul rezervoarelor de mare capacitate TUV, sau în cazul rezervoarelor mai îndepărtate, respectiv acolo  unde nu funcționează sau nu este suficientă circularea gravitațională a apei. În acest caz este necesară soluționarea problemei surplusului de căldură în cazul penei de curent, de exemplu prin cumpărarea cazanului cu serpentină (schimbător) de siguranță termică.

Programul nr. 5 facilitează pe deasupra conectarea termometrului exterior la electronica extinsă de tip 1, iar temperatura exterioară va fi afișată pe displayul regulatorului cazanului.

Schema de conectare este pe figura nr. 3.

În cazul unui tiraj insuficient al coșului, este posibilă conectarea unui ventilator de evacuare a gazelor arse la regulatorul cazanului.

Schema de racordare

Schema de racordare Programul nr. 4 și 5

1 cazan VIGAS
2 supapă de siguranță
3 termostat de ambient
4 pompă de circulație UK1
5 rezervor de apă caldă menajeră (TUV)
6 vană de amestec cu 4 căi
7 circuit operațional UK1
8 vas de expansiune
9 pompă TUV (fără tensiune deschisă)
10 electronică extinsă (1 x expander)
11 cutia termometrului
12 clapetă de retur
13 ventilator de evacuare
TUK1 termometru UK1
TTUV termometru TUV
TEXT termometru temperatură exterioară
M servomotor

Partea electronica

1 – partea automată a cazanului, 3 – termostat de cameră, 10 – cutia extinderii – 1×expander, 4 – pompa ÚK1, 6 – acționarea vanei de amestec cu 4 căi ÚK1, 9 – pompa TÚV, Text – termometrul temperaturii exterioare, Túk – termometru ÚK, Ttúv – termometru TÚV

Programul nr. 6 și 7

Programul este destinat operării cazanului cu electronică extinsă. Sistemul de comandă extins acționează asupra vanei de amestec cu 4 căi UK 1, asupra pompei UK 1 și controlează cazanul exterior (pe gaz sau electric).

Comanda reglează temperatura UK1 pe baza legăturii inverse din termostatul de cameră în

timp ce setează continuu poziția vanei de amestec și asigură ca temperatura apei de încălzire să nu depășească valoarea introdusă în regulatorul cazanului AK 2000. Termostatul de cameră se conectează la regulatorul cazanului. Acționarea vanei de amestec UK1, pompa de circulare UK1 și termometrul UK1 sunt conectate în electronica extinsă (expander) de tip 1.

Sistemul de comandă evaluează în mod continuu procesul de ardere în cazanele VIGAS și în cazul lipsei de combustibil și a opririi ulterioare a cazanului, pornește cazanul extern.  La pornirea cazanului extern, sistemul de comandă controlează în așa fel procesul de ardere al acestuia, încât să fie atinsă temperatura introdusă inițial în regulatorul cazanului extern. În cazul în care temperatura setată a cazanului extern este mai mare decât temperatura introdusă a cazanului VIGAS, sistemul reglează temperatura cazanului extern la temperatura introdusă în cazanul VIGAS. În acest scop se instalează pe tubulatura de ieșire a cazanului extern un senzor de temperatură extern, care se conectează la electronica extinsă de tip 1. În cazul în care temperatura introdusă a cazanului extern este mai mică decât temperatura introdusă pentru cazanul VIGAS, cazanul extern se va decupla la temperatura pe care o are setată în propria reglare. De aceea recomandăm setarea unei temperaturi egale sau mai mari pentru cazanul extern decât cea setată în cazanul VIGAS.

Programul nr. 7 facilitează pe deasupra conectarea termometrului de exterior la electronica extinsă de tip 1 și temperatura exterioară va fi afișată pe displayul regulatorului cazanului.

În cazul unui tiraj mic al coșului, este posibilă conectarea unui ventilator de evacuare a gazelor arse la regulatorul cazanului.

Avantaje: Conectarea unui cazan extern poate rezolva problema absenţei de lungă durată, sau dacă este necesar, în unitățile de producţie unde se temperează sau se încălzește în timpul zilelor libere etc.

Dezavantaje: În cazul în care nu este asigurat consumul de căldură de 5kW, în caz de pană de curent, trebuie să se comande un cazan cu serpentină (schimbător) de siguranță termică.

Temperatura apei din rezervorul TUV poate ajunge la o temperatură maximă a apei în circuitul cazanului. La comanda cazanului prin termostatul de cameră, în timpul încălzirii spațiului cazanul nu încălzeşte apa caldă.

Schema de racordare

Schema de racordare Programul nr. 6 și 7

1 cazan VIGAS
2 supapă de siguranță
3 termostat de ambient
4 pompă UK1
5 rezervor de apă caldă menajeră (TUV)
6 vană de amestec cu 4 căi
7 circuit operațional UK1
8 vas de expansiune
9 pompă cazan
10 electronică extinsă
11 cutia termometrului
12 clapetă de retur
13 cazan extern
14 ventilator de evacuare (1 x expander)
TUK1 termometru UK1
TEK termometru cazan extern
TEXT termometru temperatură exterioară
M servomotor

Circuitul electronic

1 – partea automată a cazanului, 3 – termostat de cameră, 10 – cutia extinderii – 1×expander, 4 – pompa ÚK1, 6 – acționarea vanei de amestec cu 4 căi ÚK1, 13 – cazanul extern, Text – termometrul temperaturii exterioare, Túk – termometru ÚK, Tek – termometru cazan extern

Programul nr. 8 și 9

Programul este destinat operării cazanului cu două sisteme de automatizare electronică

extinse (expander). Automatizarea electronică extinsă de tip 1 comandă vana de amestec cu 4 căi

UK1, pompa UK1 și electrovalva TUV. Automatizarea electronică extinsă de tip 2 comandă vana de amestec cu 4 căi UK2, pompa UK2 și cazanul extern (pe gaz sau electric).

Sistemul de operare reglează temperatura UK1 pe baza legăturii inverse din termostatul de

cameră în timp ce reglează continuu poziția vanei de amestec și asigură ca temperatura apei pe turul de încălzire să nu depășească valoarea nominală introdusă în regulatorul cazanului AK2000. Termostatul de cameră se conectează la regulatorul cazanului. Acționarea vanei de amestec UK1, pompa de circulație UK1 și termometrul UK1 sunt conectate în automatizarea electronică extinsă de tip 1.

Sistemul de operare reglează temperatura TUV prin măsurarea temperaturii apei din rezervor

și comandă electrovalva, în așa fel încât să fie atinsă temperatura TUV dorită introdusă în regulatorul cazanului. Electrovalva este cu inversie, ceea ce înseamnă că atunci când este sub

tensiune, valva este închisă, iar în lipsa tensiunii este deschisă. Această funcție facilitează, în cazul

unei pene de tensiune electrică, deschiderea automată a încălzirii TUV și prin aceasta eliminarea eventualei energii termice din cazanul încins și jar. În cazul neasigurării consumului minim de căldură de 5kW, în cazul unei pene de curent, este necesară comandarea cazanului cu schimbător termic de siguranță. Termostatul și electrovalva TUV sunt conectate la automatizarea electronică extinsă de tip 1.

Sistemul de operare reglează temperatura UK2 la temperatura setată în regulatorul cazanului

în timp ce setează continuu poziția vanei de amestec și asigură ca temperatura de încălzire să nu depășească valoarea setată introdusă în regulatorul cazanului. Acționarea vanei de amestec UK2, pompa de circulare UK2 și termostatul UK2 sunt conectate la electronica extinsă de tip 2. Deoarece circuitul UK2 nu este reglat pe baza legăturii de inversie din termostatul de cameră, recomandăm ca acest circuit să fie folosit de ex. pentru încălzirea în pardosea unde sistemul asigură temperatura setată în regulatorul cazanului VIGAS, de exemplu 40°C.

Sistemul de comandă evaluează în mod continuu procesul de ardere în cazanele VIGAS și în cazul lipsei de combustibil și a opririi ulterioare a cazanului, pornește cazanul extern cu ajutorul automatizării electronice extinse de tip 2.  După adăugarea combustibilului și pornirea cazanului VIGAS, sistemul de comandă va opri cazanul extern. La pornirea cazanului exterior, sistemul de comandă controlează în așa fel procesul de ardere al acestuia, încât să fie atinsă temperatura introdusă inițial în regulatorul cazanului extern. În cazul în care temperatura setată a cazanului extern este mai mare decât temperatura introdusă a cazanului VIGAS, sistemul reglează temperatura cazanului extern la temperatura introdusă în cazanul VIGAS. În acest scop se instalează pe tubulatura de ieșire a cazanului extern un senzor de temperatură extern, care se conectează la electronica extinsă de tip 2. În cazul în care temperatura introdusă a cazanului extern este mai mică decât temperatura introdusă pentru cazanul VIGAS, cazanul extern se va decupla la temperatura pe care o are setată în propria reglare. De aceea recomandăm setarea unei temperaturi egale sau mai mari pentru cazanul extern decât cea setată în cazanul VIGAS.

În cazul unui tiraj scăzut al coșului, e posibilă conectarea unui ventilator de evacuare a gazelor de ardere la regulatorul cazanului.

Programul nr. 9 facilitează pe deasupra conectarea unui termostat de exterior la electronica

extinsă de tip 1, iar prin aceasta temperatura exterioară va fi afișată pe displayul regulatorului

cazanului.

Schema de racordare

Schema de racordare Programul nr. 8 și 9

1 cazan VIGAS
2 supapa de siguranță
3 termostat de ambient pentru UK1
4 pompă  UK1
5 rezervor TUV – de apă caldă
6 vană de amestec cu 4 căi UK1
7 circuit operațional UK1
8 vas de expansiune
9 electrovalvă TUV (deschisă fără tensiune)
10 electronică extinsă (2 x expander)
11 cutia termostatului
12 clapetă de retur
13 cazan extern
14 pompă cazan
15 pompă UK2
16 vană de amestec cu 4 căi UK2
17 circuit operațional UK2 (de ex. încălzire în pardosea)
18 ventilator de evacuare
TUK1 termometru UK1
TUK2 termometru UK2
TTUV termometru TUV
TEK termometru cazan exterior
TEXT termometru temperatură exterioară
M servomotor
R repartitor
Z colector

Schema circuitului electronic

1 – partea automată a cazanului, 3 – termostat de cameră pentru UK1, 14 – pompă cazan, 10 – cutia extinderii – 2×expander, 4 – pompa ÚK1, 6 – acționarea vanei de amestec cu 4 căi ÚK1, 9 – electrovalva TÚV, 15 – pompa ÚK2, 16 – acționarea vanei de amestec cu 4 căi ÚK2, 13 – cazan extern, Text – termometrul temperaturii exterioare, Túk1 – termometru ÚK1, Ttúv – termometru TÚV, Túk2 – termometru ÚK2, Tek – termometru cazan extern

Programul nr. 10 și 11

Programul funcționează similar cu programul nr. 8, cu diferența că pentru pregătirea TUV este folosită pompa și clapeta de retur. Această soluție se aplică în cazul rezervoarelor de mare capacitate TUV sau la rezervoarele îndepărtate, respectiv acolo unde nu se poate realiza sau nu este suficientă circulația gravitațională a apei. În acest caz este necesară soluționarea problemei surplusului de temperatură în cazul penei de curent electric, de exemplu prin cumpărarea cazanului cu schimbător de siguranță.

Programul nr. 11 facilitează pe deasupra conectarea termometrului exterior la electronica extinsă tip 1, iar temperatura exterioară va fi afișată pe displayul regulatorului cazanului.

Schema de racordare

Schema racordare

1 cazan VIGAS
2 supapă de siguranță
3 termostat de ambient pentru UK1
4 pompă UK1
5 rezervor TUV – apă caldă
6 vană de amestec cu 4 căi UK1
7 circuit operațional UK1
8 vas de expansiune
9 pompă TUV
10 electronică extinsă (2x expander)
11 cutia termometrului
12 clapetă de retur
13 cazan extern
14 pompă cazan
15 pompă UK2
16 vană de amestec cu 4 căi UK2
17 circuit operațional UK2 (de ex. încălzire în pardosea)
18 ventilator de evacuare
TUK1 termometru UK1
TUK2 termometru UK2
TTUV termometru TUV
TEK termometrul cazanului exterior
TEXT termometru temperatură exterioară
M servomotor

Electronic

1 – partea automată a cazanului, 3 – termostat de cameră pentru UK1, 14 – pompă cazan, 10 – cutia extinderii – 2×expander, 4 – pompa ÚK1, 6 – acționarea vanei de amestec cu 4 căi ÚK1, 9 – pompa TÚV, 15 – pompa ÚK2, 16 – acționarea vanei de amestec cu 4 căi ÚK2, 13 – cazan extern, Text – termometrul temperaturii exterioare, Túk1 – termometru ÚK1, Ttúv – termometru TÚV, Túk2 – termometru ÚK2, Tek – termometru cazan extern

Programul nr. 12 și 13

Programul este destinat operării cazanului cu două sisteme de automatizare electronică

extinse (expander). Automatizarea electronică extinsă de tip 1 comandă vana de amestec cu 4 căi UK1, pompa UK1 și electrovalva TUV. Automatizarea electronică extinsă de tip 2 comandă vana de amestec cu 4 căi UK2, pompa UK2 și cazanul extern (pe gaz sau electric).

Sistemul de operare reglează temperatura UK1 pe baza legăturii inverse din termostatul de

cameră în timp ce reglează continuu poziția vanei de amestec și asigură ca temperatura apei pe turul de încălzire să nu depășească valoarea nominală introdusă în regulatorul cazanului AK2000. Termostatul de cameră se conectează la regulatorul cazanului. Acționarea vanei de amestec UK1, pompa de circulare UK1 și termometrul UK1 sunt conectate în automatizarea electronică extinsă de tip 1.

Sistemul de operare reglează temperatura TUV prin măsurarea temperaturii apei din rezervor

și comandă electrovalva, în așa fel încât să fie atinsă temperatura TUV dorită introdusă în regulatorul cazanului. Electrovalva este cu inversie, ceea ce înseamnă că atunci când este sub

tensiune, valva este închisă, iar în lipsa tensiunii este deschisă. Această funcție facilitează, în cazul unei pene de tensiune electrică, deschiderea automată a încălzirii TUV și prin aceasta eliminarea eventualei energii termice din cazanul încins și jar. În cazul neasigurării consumului minim de căldură de 5kW, în cazul unei pene de curent, este necesară comandarea cazanului cu schimbător termic de siguranță. Termostatul și electrovalva TUV sunt conectate la automatizarea electronică extinsă de tip 1.

Sistemul de operare reglează temperatura UK2 la temperatura setată în regulatorul cazanului,

în timp ce setează continuu poziția vanei de amestec și asigură ca temperatura de încălzire să nu depășească valoarea setată introdusă în regulatorul cazanului. Acționarea vanei de amestec UK2, pompa de circulare UK2 și termostatul UK2 sunt conectate la electronica extinsă de tip 2.

Sistemul de operare comandă funcționarea pompei de recirculare a schimbătorului în plăci,

pe baza temperaturii setate în regulatorul cazanului și temperaturii măsurate a apei de pe returul din bazin. Pompa și termometrul se conectează la electronica extinsă de tip 2.

Programul nr. 13 facilitează pe deasupra conectarea unui termometru de exterior la electronica

extinsă de tip 1. Temperatura exterioară va fi afișată pe displayul regulatorului cazanului.

În cazul unui tiraj scăzut al coșului, e posibilă conectarea unui ventilator de evacuare a gazelor de ardere la regulatorul cazanului.

Schema racordării

Schema racordării Programul nr. 12 și 13

1 cazan VIGAS
2 supapa de siguranță
3 termostat de ambient pentru UK1
4 pompă  UK1
5 rezervor TUV – de apă caldă
6 vană de amestec cu 4 căi UK1
7 circuit operațional UK1
8 vas de expansiune
9 electrovalvă TUV (deschisă fără tensiune)
10 electronică extinsă (2 x expander)
11 cutia termometrului
12 clapetă de retur
13 pompa schimbătorului
14 pompă cazan
15 pompă UK2
16 vană de amestec cu 4 căi UK2
17 circuit operațional UK2 (de ex. încălzire în pardosea)
18 bazin
19 pompă bazin (necontrolată)
20 schimbător căldură
21 ventilator de evacuare
TUK1 termometru UK1
TUK2 termometru UK2
TTUV termometru TUV
TBAZ termometru apa din bazin
TEXT termometru temperatură exterioară
M servomotor
R repartitor
Z colector

Schema

1 – partea automată a cazanului, 3 – termostat de cameră pentru UK1, 14 – pompă cazan, 10 – cutia extinderii – 2×expander, 4 – pompa ÚK1, 6 – acționarea vanei de amestec cu 4 căi ÚK1, 9 – electrovalva TÚV, 15 – pompa ÚK2, 16 – acționarea vanei de amestec cu 4 căi ÚK2, 13 – pompă schimbător, Text – termometrul temperaturii exterioare, Túk1 – termometru ÚK1, Ttúv – termometru TÚV, Túk2 – termometru ÚK2, Tbaz – termometru bazin

Programul 14 și 15

Programul funcționează similar cu programul nr. 12, cu diferența că pentru pregătirea TUV este folosită pompa și clapeta de retur. Această soluție se aplică în cazul rezervoarelor de mare capacitate TUV sau la rezervoarele îndepărtate, respectiv acolo unde nu se poate realiza sau nu este suficientă circulația gravitațională a apei. În acest caz este necesară soluționarea problemei surplusului de temperatură în cazul penei de curent electric, de exemplu prin cumpărarea cazanului cu schimbător de siguranță.

Programul nr. 15 facilitează pe deasupra conectarea termometrului exterior la electronica extinsă tip 1, iar temperatura exterioară va fi afișată pe displayul regulatorului cazanului.

Schema racordării

Schema racordării Program15

1 cazan VIGAS
2 supapa de siguranță
3 termostat de ambient pentru UK1
4 pompă  UK1
5 rezervor TUV – de apă caldă
6 vană de amestec cu 4 căi UK1
7 circuit operațional UK1
8 vas de expansiune
9 pompă TUV (deschisă fără tensiune)
10 electronică extinsă (2 x expander)
11 cutia termometrului
12 clapetă de retur
13 pompa schimbătorului
14 pompă UK2
15 vană de amestec cu 4 căi UK2
16 circuit operațional UK2 (de ex. încălzire în pardosea)
17 bazin
18 pompă bazin (necontrolată)
19 schimbător căldură
20 ventilator de evacuare
TUK1 termometru UK1
TUK2 termometru UK2
TTUV termometru TUV
TBAZ termometru apa din bazin
TEXT termometru temperatură exterioară
M servomotor
R repartitor
Z colector

schema p15

1 – partea automată a cazanului, 3 – termostat de cameră pentru UK1, 10 – cutia extinderii – 2×expander, 4 – pompa ÚK1, 6 – acționarea vanei de amestec cu 4 căi ÚK1, 9 – pompa TÚV, 15 – pompa ÚK2, 16 – acționarea vanei de amestec cu 4 căi ÚK2, 13 – pompă schimbător, Text – termometrul temperaturii exterioare, Túk1 – termometru ÚK1, Ttúv – termometru TÚV, Túk2 – termometru ÚK2, Tbaz – termometru bazin