VIGAS - Cazane ecologice cu gazeificare
Cestn uznanie Racioenergia 2010

Regulatorul electronic AK 2000

Sistemul de comandă este proiectat pentru controlul funcţionării cazanelor VIGAS. Principiul de bază de funcţionare a sistemului de comandă este reglarea temperaturii apei de ieşire din cazan în funcție de temperatura dorită prin setarea cantității de aer. Reglarea cantității de aer se efectuează printr-o comandă continuă a turațiilor ventilatorului de suflare.

Structura de bază a sistemului de comandă o constituie doua module electronice:

– partea de comandă cu display LC, semnalizare LED ăi 4 taste, totul este acoperit cu

folie de policarbonat. Marcarea modulului este AK 2000D (D-display)

– partea de putere, cu marcajul AK 2005S (S-partea de putere), comandă întrerupătoarele triace

destinate comutării ventilatorului de suflare, ventilatorului de absorbție a gazelor de evacuare și a pompei de circulare.

Modulul AK2000-S

Modulul AK2000-S

Modulul AK2000-D

Modulul AK2000-D

Conector compus J1, J2

Conector compus J1, J2

Ambele module sunt destinate încorporării în partea superioară a capacului frontal al cazanului, care, pe lângă acoperire, asigură și protecția împotriva eventualelor scurtcircuite. Capacul cazanului este conectat de corpul cazanului, care este împământat prin intermediul conductorului PE al cablului Flexo de alimentare. Modulul AK 2005 S se montează sub capacul superior pe o șină de 35 mm. Tensiunea de rețea este prezentă numai în modulul AK 2005 S, modulul AK 2000D este separat galvanic de tensiunea de rețea și este alimentat cu o tensiune admisibilă de 9 VDC.

Procesorul PIC 16F252 asigură comanda modulului de comandă AK 2000D cu

memoria Flash a programului, care conține un display LCD de 2 x 16 caractere.

Modulul este conectat cu modulul AK 2005S printr-un conector compus J2, prin care se asigură:

– tensiunea de alimentare 9 VDC din modulul AK 2005S pentru modulul AK 2000D

– comunicarea în serie, cu ajutorul căreia este asigurată comunicarea între modulele AK 2000D și AK 2005S

– semnalele de programare pentru programarea procesorului PIC.

Termometrul

Termometrul

Cu ajutorul modulului AK 2000D se efectuează comanda cazanului. În modulul AK 2000D sunt concentrate toate programele de comandă, necesare pentru funcționarea cazanului. La modul este legat un termometru semiconductor ( rezistența de bază cca 2 kΩ la 20°C) printr-un amplificator, cu ajutorul căruia este detectată temperatura reală a apei din cazan. Termometrul este legat prin conectorul J1.

Comanda părții de putere AK 2005S este asigurată de un procesor din categoria PIC – 16F627, care în afară de comunicarea cu procesorul superior al modulului AK 2000D asigură pe baza comenzilor acestuia și o comandă inteligentă a triacelor, pentru comutarea ventilatoarelor. Modulul are funcție proprie de detectare a scurtcircuitelor la ieșire pentru ventilatorul de suflare, care însă protejează triacul doar în cazul unui scurtcircuit, care se produce în stare fără tensiune.

În afară de comanda triacelor, modulul conține o sursă de rețea cu transformator, direcționator și filtru din care este alimentat și modulul AK 2000D. Comunicarea între AK 2005S și

AK 2000D se face prin conectorul X1 printr-o linie de serie separată galvanic. Conectorul X2 este destinat unei structuri extinse, așa numită EXPANDER, sau pentru detectarea temperaturii din coș.

Siguranța termică

Siguranța termică

 

Prin conectorul ”SUFLANTĂ” este conectat la panoul de forță ventilatorul de suflare. La acesta este conectată în serie siguranța termică, care asigură deconectarea ventilatorului de suflare la supraîncălzirea peste temperatura de 95°C.

În caz de supraîncălzire a cazanului peste 95°C ventilatorul de suflare se va deconecta de tensiunea de conexiune (230V/50Hz). Pe display de va afișa informația ”Cazan oprit” ”Defecțiune Termostat de avarie” și se va aprinde ledul LED. Termostatul va porni din nou doar la temperatura de 65°C, dar ledul nu se va stinge și ventilatorul de suflare nu va porni.

Pentru a reactiva cazanul este necesar să apăsaţi de 2 × butonulButton.